CoverartNXN1007
"Exceptional sophistication", "Fascinating and imaginative"
Bedroom Disco, DE

Fysisk format

Format

Digital

Nowhere Everything

0.00 NOK
Utgivelsesdato
Katalognr.
NXN1007

Nowhere Everything er et eventyr fortalt gjennom musikk. Andreas Ihlebæk har nådd et fantastisk stort publikum i hele verden med sine vakre pianostykker. På det nye albumet vender han tilbake til sin debut The Guest og inviterer gjestemusikere til å berike pianomelodiene med forsiktige pålegg av sang og strykeinstrumenter. 

Front cover for download
NXN1007.jpg10.94 MB
Digital booklet